Mijn boeken vind je hier: boeken op Papieren Avonturen

31 May 2011

anneke's mango fool challenge

Anneke ('some fiddling on the kitchen table') heeft een leuke kleuruitdaging op haar blog, met prijzen :)
Anneke ('some fiddling on the kitchen table') has a fun color challenge going on at her blog, with prizes :)
Mijn mango is een tikje oranje uitgevallen...
My mango is a bit overly orange...
Het vogeltje is geïnspireerd door de vogeltjes in het prijzenpakket. Het is op de achterkant van geverfd karton getekend en uitgeknipt. Dat karton heb ik eerst met acrylverf en witte hobbylijm bewerkt zodat ik craquelé kreeg. De link voor deze techniek vind je via 'deze is ook leuk'.
The bird is inspired by the birds in the prize package. It's drawn on the back of painted cardstock and cut out. The cardstock is prepped with acrylic paint and white craft glue to achieve a crackled surface. The link to this technique can be found via 'deze is ook leuk'.'t werkt goed en 't is nog makkelijk ook. Links heb ik een dikke laag lijm en verf gebruikt, rechts dunne lagen.
works like a charm and is easy to do too. On the left thick layers of glue and paint are used, on the right thin layers.
Dank je wel Anneke voor deze leuke uitdaging :)
Thanks Anneke for this fun challenge :)
post signature

30 May 2011

zomergoed
summer...ben eigenlijk druk met andere dingen
in fact i'm busy with all kind of other things
maar dit ziet er wel heel aantrekkelijk uit...
but this looks like so much fun to do too...
post signature

28 May 2011

kadodoosjes
gift boxes

De tijd van jarige nichtjes is weer aangebroken en jongelui kunnen altijd wel een zakcentje gebruiken. Zo'n simpel kadootje leuk inpakken is toch wel min of meer een vereiste...
It's that time of the year again, nieces birthday galore is here. These young gals can use some pocket money all the time, so that is what they get. A fun package for such an obligate gift is mandatory though...
Patroon van de bloemendoosjes gevonden bij 'mirkwood' ('pentagon petal card'), de tekst uit midden en de rillijnen heb ik digitaal verwijderd en de kniplijnen lichtgrijs gemaakt, zo kon ik ze direct op de achterkant van het karton printen. Het karton is uit een oude kit van Clubscrap.
Template of the petal boxes found at 'mirkwood' ('pentagon petal card'). I've digitally removed the text in the middle and the score lines and changed the cutting lines to light grey. That way I could print the template directly on the back of the cardstock. The cardstock is from an old kit by Clubscrap.
In de doosjes een envelopje met dat zakcentje, daar omheen een korte slinger van geponste figuurtjes en een paar kraaltjes.
In the boxes a small envelope with said pocket money, wrapped around with a short garland made with punched items and some beads.
Ziet er wel gezellig uit, toch?
Looks fun, not?


Daar hangen ze dan alledrie nog even.
Here all three hang for a moment.
˚˚˚˚˚˚˚˚
een huishoudelijke mededeling :)
Ik heb m'n fotoblog na meer dan een jaar weer gereanimeerd, de meeste digitale prutserijtjes zal ik daar gaan posten: 'de kat die krabt de krullen van de trap'.
a management anouncement :)
I've revived my photo blog after more than a year hiatus, most of my digital fiddling will be posted there: 'de kat die krabt de krullen van de trap'.
post signature

26 May 2011

doosje
small box

Bananenschillen, rietpluimen, lisdoddepluizen, alles gekookt in loog, met papierpulp gemengd en dan krijg je papier als hieronder.
Banana peels, reed seed heads, cattail seed heads, all boiled in lye, mixed with paper pulp and you will get paper as in the photo below.
Van het 'banaanpapier' heb ik een doosje gemaakt (ong 10x5 cm). Het donkere papier is van de rietpluimen, het lichte in de achtergrond de lisdodde. Het is niet heel sterk, wel leuk om te maken en gebruiken.
The box is made from the 'banana paper' (appr 4x2"). The dark paper is reed, the light paper in the back cattail. It's not very strong, fun to make and use though.


post signature

25 May 2011

kijk!
look!

made by Mieke (mykos bloggos)

Mieke verraste me met deze schattige prachtige atc! Dank je wel, je bent een schat :)
Mieke surprised me with this cute wonderful atc! Thank you, you're a doll :)

post signature

24 May 2011

vroooooooemmm
vroooooooommm

:D


click to enlarge
klik voor vergroten


kimklassencafe


Mijn recept (alle bewerkingen in Gimp uitgevoerd):
My recipe (all processing done in Gimp):


Bijgesneden orgineel, witbalans (niveaus) en contrast bijgewerkt
Cropped original, white balance (levels) and contrast adjustedEerste laag textuur 'yesteryear' (kim klassen), alleen het middengedeelte gebruikt, overheen leggen 70%
First texture layer 'yesteryear (kim klassen), used only the centre part, overlay 70%


Twee extra lagen 'yesteryear', herschaald naar de afbeelding. Eerste op vermenigvuldigen 100%, laagmasker op de weg en schildpad. Tweede op overheen leggen 20%.
Two extra layers 'yesteryear', rescaled to image size. First at multiply 100%, layer mask on road and turtle. Second at overlay 20%.


Tekst toegevoegd, laagmodus: overheen leggen 50%, perspectief aangepast.
Added text, layer mode: overlay 50%, adjusted perspective.


Nog eentje voor de leut
Another one just for fun


click to enlarge
klik voor vergroting


Textuur van onbekende oorsprong, kader van 'pepeetjes freebies'
Texture from unknown source, frame by 'pepeetjes freebies'
˚˚˚˚˚˚˚˚
op het toneel: vel wit karton, 'snelwegtape' (V&D), schildpad (turkse onyx).
on stage: sheet white cardstock, 'highway tape', turtle (turkish onyx).
post signature

20 May 2011

inkijkje
glimpse

jawel, ik kan een enorme sloddervos zijn
yep, I can be an real slovenVandaag eindelijk eens dat ladenkastje een derde laag verf gegeven en aan m'n werktafel opgehangen. Magnetische busjes (Ikea) er tegenaan, de geverfde blikjes staan nog te drogen, die krijgen een andere plek.
Nu nog ondervinden of ik het zo handig vind (en wat er zoal niet in de laatjes zou kunnen).
Finally applied a third spray paint layer on the drawer cabinet and I've hung it on my work table too. Magnetic cans (Ikea) on the side, the other (painted) cans are still drying and will get another place in the room.
Now I've to find out if this is practical (and what not to put in the drawers).


post signature

19 May 2011

&Graspapier, van een poosje terug (klik), met een cahiersteek aan een gebroken witte kaart genaaid, & gestempeld met Distress ink 'Rusty Hinge'


Grass paper, made some time ago (click), sewn on an off-white card using a pamphlet stitch, & stamped with Distress ink 'Rusty Hinge'


post signature

17 May 2011

texture tuesday: vintage

Mijn bijdrage voor het 'vintage' thema van deze week bij Texture Tuesday is een foto van de trompet van manlief (waar hij al zo'n 40 jaar niet meer op speelt, da's dan toch vintage niet?) samen met het zakhorloge van z'n opa.
My entry for this week's vintage theme at Texture Tuesday is a photo of hubby's trumpet (on which he didn't play for 40 years more or less, so it's vintage, not?) together with the pendant from his grandpa.


click to enlarge
klik voor een vergroting

kimklassencafe

Alle bewerkingen in GIMP uitgevoerd, mijn recept:
All processing done in GIMP, my recipe:
1. orgineel
1. sooc
2. de foto was wat donker, dus de witbalans en helderheid aangepast
2. the pic was a bit dark, so I adjusted the white balance and brightness
3. iedere week zit er in de nieuwsbrief van Kim Klassen een link naar een nieuwe texture, deze keer een met een tekst er op: 'pour vous', prachtig. Bewerking: korrel toevoegen 100%
3. in Kim Klassen's newsletter you can find a link to a new texture every week, this week, it has text on it: 'pour vous', yummie. Processing: grain merge 100%
4. texture laag gedupliceerd, verzadiging 60%
4. duplicated texture layer, saturation 60%
5. een laagmasker om de kleur bij de trompet en het horloge terug te brengen
5. a layermask to bring the color back in on the trumpet and pendant
6. masker 'magic edges' van Kim Klassen, dat is een vierkant masker, dus eerst herschaald naar de benodigde afmeting. Daarna scherm 100% en als laatste nog m'n watermerk erop
6. mask 'magic edges' by Kim Klassen, it's a square mask so I rescaled it to the needed size first. Next screen 100% and lastly added my watermark˚˚˚˚˚˚˚˚

Ik ben eigenlijk wel benieuwd of iemand iets aan zo'n recept heeft. Laat maar weten, dan doe ik dat vaker. Voor mezelf is het in ieder geval een aardige geheugensteun.
I'm wondering if a recipe like this is helpful for some. Just let me know, if so I will post more like this. In any case for me it's a nice record to look back in. 


post signature

15 May 2011

be free

In de mixed-media groep werd er gemaild over de koperpoetstechniek en dat was voor mij de gelegenheid dat eindelijk eens uit te proberen.
In the mixed-media group there was some 'talking' about the 'nevr dull' technique. Today was as good as any day to try it out.


Een pagina uit een glossy advertentieblad met Silvo (zilverpoets werkt ook *lol*) bewerkt, er overheen gestempeld met IndianBlack.
Worked on page from a glossy adds magazine, overstamped with IndianBlack.


De techniek vind je uitgelegd bij Miek (via 'deze is ook leuk')
The technique can be found at several places, here's one on Youtube: NevrDull by Milliande

post signature

14 May 2011

viooltjes
pansies

De violen, gekregen van Yvonne, zijn dankbare fotomodellen. Samen met de lapjes die ik afgelopen week op de foto zette en wat fotobewerkingen (GIMP) vormen ze een aardige digitale felicitatiekaart.
The pansies Yvonne brought me are lovely photomodels. Merged with the fabric I shoot last week and some photoprocessing (GIMP) they make a nice e-card.muis over de foto voor het orgineel
mouse over the photo for the original


Hieronder de bewerkte foto een maatje groter als je er op klikt.
Below the processed photo a bit larger when you click on it.

vrij voor persoonlijk gebruik
free for personal use
Fijn weekend!
Have a nice weekend!


post signature

12 May 2011

kijk!
look!

made by Yvonne

Yvonne ('stempel yvon') kwam gezellig een dagje langs en bracht behalve een mooie plant voor in de tuin en een pot eigengemaakte bramenjam, nog deze pracht van een kaart mee. Als dank heeft heb ik haar keihard aan twee boeken laten werken :)
Yvonne ('stempel yvon') came to my place for a crafting day and brought, besides a lovely garden plant and a jar homemade blackberry jam, this wonderful card. As a thank you I made her work her fingers to the bone on two books :)


post signature

11 May 2011

patronen combineren
combining patterns

Twee lapjes op de foto gezet
Took photos of two sheets fabric


original
original
wat digitaal gepruts levert gave variaties
a little digital fiddling gives cool variations

processed
processed
processed
processed
Ik ben steeds weer onder de indruk van de mogelijkheden van digitaal fotobewerken.
I'm impressed every time with the possibilities of digital photo processing.

post signature
Related Posts with Thumbnails

yep, i'm counting too :)