Mijn boeken vind je hier: boeken op Papieren Avonturen

30 June 2011

wednesday stampers:
at least one rubber stamp

Bij 'wednesday stampers' werd aangekondigd dat deze week hun laatste week is. Jaren heb ik genoten van de wekelijks uitdagingen en ondanks dat ik de laatste tijd bijna niet meer mee deed, was het altijd leuk even een bezoek aan het blog te brengen om te zien wat deez' en geen zoal hadden gemaakt.
Deze laatste keer kan ik niet voorbij laten gaan... een eenvoudige kaart, losjes geïnspireerd op het borduurwerk van Anna Torma.
At 'wednesday stampers' it's announced this week is their last challenge. I loved those weekly themes for many years and although not participating much lately I always enjoyed hopping over to see what others made.
This last time I had to join... a simple card loosely inspired by the embroidery work of Anna Torma.


'lots of love'
De kaart is recht, echt waar :) Alleen het witte stukje is (met opzet :)) extra scheef gesneden
The card is straight, really :) Only the small white panel is cut askew (on purpose :))
Drie stempels gebruikt en een uiennetje over een stempelkussen heengetrokken om de vlekjes te stempelen.
Lieve dames van 'Wednesday Stampers': heel hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet!
Used three stamp and an onion netting over a stamp pad to make the small spots.
Dear 'Wednesday Stampers' ladies: thank you so much for all the effort you put into the challenges those years!


post signature


p.s. voor wie het werk van Anna Torma wil zien: in Rijswijk is de Textiel Biënnale nog tot 11 september a.s. Op die tentoonstelling hangen een paar wandkleden van haar hand.

29 June 2011

crazy amigos: cupcakes

De Crazy Amigos willen cupcakes zien deze week
The Crazy Amigos want so see cupcakes this week


zelfde 'techniek' als gisteren (klik), verder nog opgeleukt door een lijntje met een zwarte pen te tekenen en een paar steekjes borduurgaren.
same 'technique' as yesterdays card (click), embellished with a few stitches embroidery floss and a few black lines on the card.
˚˚˚˚˚˚˚˚
aanvulling: het meisje op de ladder met de cupcakes is 1 stempel van American Art Stamp, ik heb op hun website gezocht maar kan 'm daar niet meer vinden...


post signature

28 June 2011

van harte
congrats

Felicitatiekaarten komen altijd van pas, zeker als ze een lekker vrolijk kleurtje hebben :)
Congratulation cards always come in handy, especially happy and bright coloured ones :)

Altijd leuk een stempel op een onverwachte manier te gebruiken
Always fun to use a rubber stamp in an unexpected way

De kerstbomenrij van 'paper artsy' hier en daar nog wat extra ingeknipt, zo kon ik er een beetje boogvorm aan geven. De bomen ook nog eens gestempeld op origamipapier en op de zwarte lijnen uitgeknipt. Door het dunne gekleurde papier lijkt de slinger bijna alsof het gedrukt is, ik vind dat mooi.
Terug van vakantie en reuzeveel zin om eens een stempel en plakstift ter hand te nemen. 't Is nog steeds warm na het onweer van vanochtend, prima om binnen te blijven en een kaart te maken :)

I made some extra cuts between the trees of the christmas tree line from 'paper artsy' so it can be shaped a little. The trees are stamped on origami paper also and cut out. I like the 'non-bulky' effect of the very thin origami paper on the garland, looks a little as if the colour is printed on.
Back from vacation, eager to stamp and glue. It's still hot outside after the thunderstorm we had this morning, good to stay in making a card :)


post signature

17 June 2011

sharing links

Gerti Jaquet maakt dit jaar iedere dag een stempel! (en ik moet nodig die guts weer eens afstoffen...)
This year Gerti Jaquet makes a stamp a day! (and i really need to dig up my carving tools...)

post signature

12 June 2011

een maand - een boek 5
a month - a book 5Neeeee! we zijn er niet mee gestopt! De boekenmakerij gaat gewoon door, alleen vanwege de zomer op een lager pitje. Om de druk een beetje van de ketel te halen besloten Anneke en ik de maanden mei/juni en juli/augustus samen te voegen.
Vandaag mei/juni-boekendag: 'maze' oftewel 'doolhof'. Mijn thema deze keer en ik dacht iets makkelijks te hebben bedacht, want hoe moeilijk kan het zijn een vel papier te vouwen en te snijden? Nou, dat begint met papier kíezen, dan wélk snijpatroon, dan wát moet erop, dan hóe moet het erop, dan wáar moet het in. Kortom voor een professioneel twijfelaar als ondergetekende een boel keuzes om tijd mee te verdoen. Uiteindelijk gekozen voor 'PAS: plain and simple'.


Nooooo! we didn't quit! Of course the bookmaking continues, only on a lower pace due to summertime. To make things easier Anneke and I decided to combine may/june and july/augustus.
Today is may/june-book day: 'maze'. My theme this time and I was sure of thinking up an easy one, how difficult can it be to fold and cut a sheet of paper? Well, it starts with chóosing paper, than whích cutting design, than whát content, than hów to write the content and lastly hów to store. In short a lot of choices to bide time on for a professional doubter like yours truly. At last chose to make it 'PAS: plain and simple'
komen - gaan
alles beweegt


Een ode aan de seizoenen. Vier haiku (bron:'Haiku een jonge maan'), voor ieder seizoen één, geschreven met acrylinkt op kalkpapier.
come - go
all things move

A tribute to the seasons. Four haiku (source:'Haiku een jonge maan'), one for each season, written in acrylic ink on vellum.
De titel geschreven op de begin- en middenpagina's, door de manier van snijden en vouwen ontstaan er eigenlijk twee boeken aan elkaar. Aan de ene kant lente en zomer, aan de andere herfst en winter.
Title written on start and middle pages, due to the folds and cuttings it becomes two books connected in the middle. The one side has spring and summer, the other fall and winter.
Lente
over het water,
dat ik ophaal, schittert het
begin van de lente
~shirõ
Spring
on the water
i draw, it shines
beginning of spring
~shirõ

  
Zomer
zachte zomernacht,
wolken in en wolken uit
snelt de volle maan
~rankõ
Summer
mild summernight,
cloud in cloud out
the full moon rushes
~rankõ


Herfst
vliegende vogels
verschroeien haast hun veren
aan de herfstbladeren
~shikõ
Fall
flying birds
almost scorch their feathers
on the autumn leaves
~shikõWinter
eenzaam winterland;
in een wereld van één kleur
de stem van de wind
~bashõ
Winter
lonely winterland;
in a world of one colour
the voice of the wind
bashõ

testvellen
test sheets
kroontjespen en inkt
dip pen and ink


snijpatroon (nagetekend uit:'cover to cover' van shereen laplantz)
overige technische info: doosje een poos terug gemaakt: klik; afmeting pagina's: 4,5 x 8,5 cm; hele vel: 18 x 68 cm.
cutting pattern (redrawn from:'cover to cover' by shereen laplantz)
other technical specs: box made some time ago: click; size of pages: 1.8 x 3.3"; complete sheet: 7.2 x 26.4".
Verdwaald in 't dooooolhof :) 
Het hele vel fotograferen wilde maar niet lukken, dan maar zo ;P
Lost in maaaaaze :) 
Taking a photo of the whole sheet didn't work, but like this is fun too ;P
˚˚˚˚˚˚˚˚
We zijn weer terug in augustus met het volgende boek. Voor nu ben ik heel benieuwd naar Anneke's maze-boek!
We'll be back in August with our next book. For now I cannot wait to see Anneke's maze book!
post signature

9 June 2011

clean and simple

Het thema deze week bij Stampotique is CAS ('clean and simple'). Voor de gelegenheid een oude favoriet opgeduikeld om mee te doen: 'word collage'.
Stampotique's theme this week is CAS ('clean and simple'). For the occasion I digged up an old favorite: 'word collage'.


de lichte vlekken op de kaart zijn van de zon, die piepte net even binnen


Zelfde kaartvorm als een paar dagen terug, een geknoopt touwtje, woorden gestempeld op een restje, met alcoholinkt gekleurd, glanskarton.
Same card style as a few days back, tied up twine, words stamped on a scrap alcohol ink colored glossy cardstock.


the lighter parts on the card are sun spots,  the sun peeped right in for a moment


De kaart is voor m'n collega, een dank je wel voor het behangboek.
The card is for my colleague, a thank you for the wall paper book.
post signature

8 June 2011

van een lieve collega
from a sweet colleague

ze vond een behangstalenboek en dacht gelijk aan mij
she found a wall paper sample book and she thought of me immediate
het is een reuzegroot boek: 50x45 cm
it's a gigantic book: 20x18"
heel veel fraai papier
lots and lots of lovely paper
zucht... dank je wel Anne!
sigh... thank you Anne!


post signature

7 June 2011

eenlaags kaart
one layer card

Weer een eenvoudige kaart, het model zag ik ooit bij Godelieve. Het kaartje kan vlak in een envelop en dubbelgevouwen staan.
Another simple card, I found the design at Godelieve once. The card fits flat in an envelope and can stand folded.


Een 'artsy' stempel als deze rand is prima bruikbaar op een lief kaartje.
An 'artsy' stamp like the edge I used is perfect usable on cute cards.


Randje: ArtJourney, 'gefeliciteerd': DifferentColors, bloemetjes van 't Kruidvat
Edge: ArtJourney, text ('congrats'): DifferentColors, flowers: 'el cheapo'
post signature

6 June 2011

onthaasten
relaxing

Ons thuis voor een paar dagen
Our home for a few days
had dit uitzicht
had this view
niet slecht, helemaal niet slecht :)
not bad, not bad at all :)


post signature
Related Posts with Thumbnails

yep, i'm counting too :)